etlab.digital

správny partner pre reštart IT vo vašej spoločnosti

pomôžeme Vám udržať krok v rýchlo sa meniacom svete informačných technológii

NAŠE PRODUKTY

Webová aplikácia LINK je prepojením účtovného systému a klient. Prestavuje most v komunikácií a vizualizácií údajov účtovnej agendy. Aplikácia je už v prevádzke, dostupná 24 hodín denne 7 dni v týždni.

PersonalLINK je portál pre zamestnancov vašich klientov. Systém je prepojený so mzdovým modulom odkiaľ údaje automaticky zobrazuje v prehľadnej forme vrátane vysvetlení jednotlivých položiek.

MyFLOW

Aplikácia vo vývoji. Bude to špecializovaná webová aplikácia pre riadenie účtovných, audítorských, poradenských a právnych spoločností určená pre zamestnancov.

NAŠE SLUŽBY

Správa elektronickej schránky na portály www.slovensko.sk

Správa úradnej elektronickej schránky na ústrednom portály verejnej správy Vašej spoločnosti, ktorá Vám zjednoduší prístup ku elektronicky doručovaným úradným správam. E-archív je jedinečná služba, ktorá Vás odbremení od starostlivosti o Vašu elektronickú schránku a prijímanie úradných zásielok. Všetky dokumenty máte k dispozícii online 24/7, priamo v mobile prostredníctvom aplikácie E-archív, alebo v PC cez Zákaznícku zónu kedykoľvek a kdekoľvek, bez nutnosti mať pri sebe čítačku občianských preukazov a občianský preukaz. Viac informácií sa dozviete na: www.earchiv.sk

Elektronická schránka

E-archív je jedinečná služba, ktorá Vás odbremení od starostlivosti o Vašu elektronickú schránku a prijímanie úradných zásielok. Všetky dokumenty máte k dispozícii online 24/7, priamo v mobile prostredníctvom aplikácie E-archív. Viac informácií sa dozviete na: www.earchiv.sk

Komplexná správa IT

Starostlivosť o IT prostredie našich zákazníkov. Naším základným princípom je komplexný prístup k zákazníkovi. To znamená, že sa nemusí obracať na viacerých dodávateľov IT riešení, ale len na jedného, ktorý mu zabezpečí na kľúč všetky oblasti.

Outsourcing IT

Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Dôvodom je požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania. IT Outsourcing je moderný spôsob v oblasti správy informačných technológií.

Správa IT sieti

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou PC a serverov. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí.V prípade že potrebujete zmodernizovať svoju počítačovú sieť, neváhajte nás osloviť.

NAŠA VÍZIA

Hlavnou víziou je vytváranie nástrojov pre zlepšenie fungovania procesov a postupov prác v spoločnostiach v rôznych odvetviach. Na tejto vízii pracujeme už niekoľko rokov, výsledkom čoho sú už existujúce nástroje, ktoré sú reálne využívané našimi klientmi resp. nástroje, na vývoji ktorých intenzívne pracujeme. Neustále pracujeme aj na ďalších vylepšeniach a nových funkcionalitách už existujúcich nástrojov a systémov, či už na základe podnetov od našich klientov alebo v snahe ešte viac zlepšiť a zjednodušiť ich prácu a tým im šetriť čas a peniaze.

Jedným z prvých takýchto nástrojov je už spomínaná aplikácia LINK, ktorá je určená pre spoločnosti poskytujúce účtovné služby a ekonomické poradenstvo a ich klientov. Predstavuje most v komunikácií a vizualizácií údajov účtovnej agendy v reálnom čase.

Ďalším aplikáciou na ktorej pracujeme ale zároveň ju už vieme poskytnúť našim klientom je PersonalLINK. Aplikácia je prepojený so mzdovým modulom kde údaje automaticky zobrazuje v prehľadnej forme. Aplikácia je tzv. portál pre zamestnancov klienta.

Nástrojom na ktorom momentálne intenzívne pracujeme bude tzv. myFLOW. Bude to aplikácia určená pre účtovné, audítorské a právne kancelárie, ktorý im pomôže zlepšiť systém komunikácie s klientom ale taktiež celkový systém riadenia work-flow kancelárie. Pri vývoji pamätáme na to, aby bol systém komplexný a zameraný na všetky potreby riadenia malej, či veľkej účtovnej, právnej alebo audítorskej kancelária. Počnúc automatickým zbieraním dokladov až po notifikáciu klienta o udalostiach, ktoré sa týkajú jeho spoločnosti.

Sme pripravení poradiť a pomôcť Vám

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky