Agenda

Zákazka

Ak potrebujete sledovať každú zákazku samostatne, či už z pohľadu nákladov a výnosov alebo jej náročnosti je aplikácia LINK a funkcia Zákazka práve pre vás.

V rámci zobrazenia „Zákazka“ si užívateľ môže zvoliť, ktorú zo zákaziek, ktoré v účtovníctve spoločnosti eviduje a zobraziť si ju detailne. Pri individuálnom zobrazení zákazky sú v tzv. timeline zobrazené všetky udalosti, dokumenty alebo účtovné doklady, ktoré s danou zákazkou súvisia. Pri každom takomto zázname sú uvedené dátumy, popis udalosti či dokumentu a možnosť rozkliknutia detailu informácii pri konkrétnom dokumente.
Ak je v účtovníctve dostupný scan dokumentu, zmluvy, účtovného dokladu vie si ho užívateľ zobraziť a v prípade potreby aj stiahnúť.

Pri každom detailnom zobrazení zákazky je zobrazený aj rýchly prepočet hospodárskeho výsledku konkrétnej zákazky.

Na agendu „Zákazky“ priamo nadväzuje aj report Náklady & Výnosy, v rámci ktorej si vieme pozrieť náklady a výnosy jednotlivých zákaziek v prehľadnej tabuľke s možnosťou exportu. Zobrazenie môže byť nastavené na celé obdobie trvania zákazky alebo zobrazenie vývoja nákladov a výnosov po mesiacoch.

Vďaka týmto funkciám a možnostiam aplikácie LINK majú používatelia vždy aktuálny prehľad o vývoji a rentabilnosti zákazky, takže už počas jej trvania sa vie rozhodnúť, či v danej zákazke chce pokračovať alebo ju ukončí.

Náhľad agendy

Sme pripravení poradiť a pomôcť Vám

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky