Agenda

Fakturácia

Najviac využívanou a sledovanou agendou v rámci zobrazenia účtovníctva v aplikácii LINK u našich užívateľov je práve agenda Fakturácia. V prehľadnom zobrazení si užívateľ môže zvoliť a jednotlivo prezerať Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Ostatné záväzky, Ostatné pohľadávky, Zalohové faktúry či Dobropisy.

Vizuál pri všetkých typoch faktúr resp. pohľadávok a záväzkov je rovnaký a prispôsobený tomu, aby každý užívateľ aplikácie veľmi jednoducho našiel vždy to čo potrebuje a nestrácal čas zbytočným preklikávaním. Informácie o jednotlivých záznamoch či už pohľadávkach alebo záväzkoch sú vizualizáciou reálnych informácii, ktoré poskytol užívateľ svojmu účtovníkovi a boli spracované a zaúčtované do učtovného programu POHODA.

Každý záznam resp. riadok záznamu v týchto agendách ponúka možnosť zobraziť si scan dokumentu, ktorý k danému účtovnému zápisu prislúcha, či už je to faktúra, ostatný záväzok, pohľadávka alebo dobropis.

Pri záväzkoch je možné na základe zvoleného filtra vytvoriť SEPA xml príkaz na úhradu, ktorý následne stačí importovať internet banking do banky bez nutnosti ručného prepisovania údajov. V banke to stačí iba autorizovať na úhradu. Postup, ako si vygenerovať SEPA xml príkaz na úhradu si môžete pozrieť v krátkom video návode.

Vyhľadávanie konkrétnych faktúr resp. záznamom je veľmi jednoduché. Vyhľadávať je možné pomocou rôznych kritérii. V agende sú v ponuke rôzne filtre, aby vyhľadávanie konkrétneho dokumentu alebo záznamu bolo pre užívateľa čo najjednoduchšie. V ponuke je aj možnosť označiť si iba niektoré záznami a zobraziť si iba označené. Zobrazené záznamy je možné exportovať do excelu.

Pri záväzkoch je možné na základe zvoleného filtra vytvoriť SEPA xml príkaz na úhradu, ktorý následne stačí importovať internet banking do banky bez nutnosti ručného prepisovania údajov. V banke to stačí iba autorizovať na úhradu.

Náhľad agendy

Sme pripravení poradiť a pomôcť Vám

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky