LINK

Webová aplikácia, ktorú je možné spustiť  na akomkoľvek počítači s nainštalovaným webovým prehliadačom a pripojením na internet. Dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni.  Je priamo napojená na program POHODA vďaka čomu máte prehľad o Vašom účtovníctve v reálnom čase. LINK je existujúca aplikácia, ktorú využíva už viac ako 700 používateľov.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk
0
Klientov
0
Používateľov
0
Databáz
0
Odoslaných notifikácií

Online vystavovanie faktúr

 • Vystavenie faktúr

 • Vystavenie zálohových faktúr a dobropisov

 • Vystavenie faktúr s odpočítaním zálohy

 • Automatické vypĺňanie údajov o odberateľoch

 • Úhrada faktúry aj pomocou QR kódu

 • Generovanie PDF faktúry v SK, CZ a EN jazyku

 • Možnosť vložiť vlastné logo a podpis s pečiatkou

ZÁKLADNÉ MODULY
ZÁKLADNÉ MODULY
 • Fakturácia

 • Banka a pokladňa

 • Evidencia majetku a zmlúv

 • Objednávky

 • Reporty

 • Prehľad zákaziek

 • Prehľad vozidiel

 • Prehľad zmlúv a majetku

 • Predbežná kalkulácia dane z príjmu

 • Štatutárne účtovné výkazy

VÝHODY PRE UŽÍVATEĽOV

prístup k účtovníctvu v reálnom čase

online vystavovanie faktúr

úhrada faktúr pomocou Payme

úhrada faktúr pomocou QR kódu

rôzne druhy reportov

generovanie príkazov na úhradu SEPA xml

responsibilita aplikácie

prehľadnosť agiend

jednoduche vyhľadávanie

prehľad o zákazkách

export do excelu

náhľad na scan dokumentov

„Webová aplikácia pre efektívne riadenie účtovníctva v reálnom čase“

Fakturácia

V jednej agende máte pod kontrolov všetky druhy faktúr (prijaté, vydané, dobropisy, ostatné záväzky a pohľadávky). Stačí si zvoliť druh z ponúkaných možností, ktorý si aktuálne chcete pozrieť a máte aktuálny prehľad o všetkých záväzkoch alebo pohľadávkach. Pri každom zázname sú uvedené všetky dostupné informácie, ktoré sú evidované v účtovníctve spolu s náhľadom na dokument ak je k záznamu priložený. Vďaka dostupným filtrom viete medzi záznamami veľmi jednoducho prehaľavať podľa rôznych kritérií.

Detail zákazky

Prehľadné zobrazenie zákazky v tzv. timeline, kde sú podľa dátumu zoradené a zobrazené všetky dokumenty a doklady, ktoré súvia s danom zákazkou. Pri každom zázname je možnosť zobraziť ich PDF náhľad dokumentu. Zobrazenie ponúka možnosť filtrovania podľa rôznych kritérii, vďaka čomu si zobrazenie časovej postupnosti viete zobraziť podľa seba.

EXPORT SEPA XML PRÍKAZOV DO BANKY

Už viac nemusíte do internetbankingu ručne zadávať údaje z faktúr, ktoré chcete uhradiť. Pomocou LINKU to zvládnete na pár klikov. Vo všetkých agendách zobrazujúcich náklady spoločnosti je možné si vygenerovať SEPA xml príkaz na úhradu pre zvolené faktúry a ten následne naimportovať do banky na úhradu.

Vyskúšajte si aplikáciu LINK v DEMO verzii dostupnej online

PREPOJENIE S PROGRAMOM POHODA

Vizualizácia účtovníctva
Aplikácia LINK zobrazuje údaje, ktoré sú spracované a uložené v účtovnom programe POHODA.

IMPORT údajov
Aplikácia LINK dovoľuje určité zmeny v rámci zobrazených záznamov. Tieto zmeny sa do programu prenášajú importom na pozadí.

Kompatibilné s verziami
– POHODA E1
– POHODA SQL

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

FUNKCIONALITY, NA KTORÝCH PRACUJEME
FUNKCIONALITY, NA KTORÝCH PRACUJEME
Vystavovanie faktúr
dostupné online

Faktúru bude možné vystaviť priamo v aplikácii s možnosťou stiahnuť si PDF faktúry. Po jej vystavení ju už nebude potrebné zasielať účtovníkom. Vystavená faktúra sa automaticky prenesie priamo do programu POHODA.

Odosielanie vystavených faktúr
dostupné online

Vystavené faktúry bude možné odoslať obchodnému paretnerovi priamo z aplikácie LINK. Pri vytváraní faktúry bude stačiť zadať email alebo viacero emailov, na ktoré chceme danú faktúru odoslať.

Schvaľovanie faktúr

Schvaľovanie jedno alebo viac stupňové. Užívateľ bude oprávnený schvaľovať faktúry alebo bude môcť  faktúry schváliť iba čiastočne a bude potrebné zvolené faktúry schváliť aj užívateľom s vyšším oprávnením.

Odosielanie upomienok
dostupné online

Priamo z aplikácie LINK bude možné odosielať upomienky klientom resp. nastaviť automatické odosielanie upomienok podľa podmienok, ktoré si nastaví používateľ aplikácie na konkrétneho odberateľa.

Úhrada záväzkov
dostupné online

Pracujeme na integrácií aplikácií payme a Invoice by square pre priamu úhradu záväzkov z LINKu. Užívateľovi bude na úhradu záväzkov stačiť kliknúť na tlačidlo v aplikácii LINK resp. naskenovať QR kód.

Personalizované funkcionality a reporty

Na základe objednávok od klientov neustále pracujeme na funkcionalitách a reportoch prispôsobených na mieru objednávateľovi. Neváhajte nám napísať Vaše požiadavky na report či funkcie.

Sme pripravení poradiť a pomôcť Vám

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky